พัดลมไอน้ำ ¦ พัดลมไอเย็น ¦ พัดลมอุตสาหกรรม ¦ พัดลมไอเย็นอุตสาหกรรม ¦ ออกแบบระบบไอหมอก ¦ อะไหล่พัดลมไอเย็นและระบบหมอก¦ อะไหล่เครื่องทำลมเย็น

——————————————————————————————————————————————

บริการให้เช่าพัดลมไอน้ำ

  1. พัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่พร้อมถังน้ำในตัว รุ่น SK04
  2. พัดลมไอน้ำชนิดตั้งพื้น(ระบบหัวพ่นหมอก)
  3. พัดลมอุตสาหกรรม(ชนิดตั้งพื้นใบแดง)
พัดลมไอน้ำรุ่น SK-04

พัดลมไอน้ำรุ่น SK-04

พัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่รุ่น SK-02

พัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่รุ่น SK-02

พัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่รุ่น SK-03

พัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่รุ่น SK-03

พัดลมอุตสาหกรรมชนิดใบแดง

พัดลมอุตสาหกรรมชนิดใบแดง

บริการให้เช่าพัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่พร้อมถังน้ำในตัวรุ่น SK-Evap : K-6000 : SK-9000P

SK-EVAP

พัดลมไอเย็น SK-EVAP

SK-9000P

พัดลมไอเย็น รุ่น SK-9000P

CY-90CM

พัดลมไอเย็น รุ่น CY-90CM