Company profile

บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เราคือเจ้าแรกๆที่ทำธุรกิจนี้ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ผมได้เห็นพัดลมไอน้ำจากในสนามแข่งกีฬาบาสเก็ตบอลในอเมริกา จึงมีไอเดียว่าสินค้าประเภทนี้น่าจะสามารถจำหน่ายได้ดีในประเทศไทย จึงทดลองทำธุรกิจ พัดลมไอน้ำ เป็นเวลา 5 ปี ในการเริ่มทำธุรกิจพัดลมไอน้ำในช่วงแรกๆนั้น ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทั้งใน อเมริกา และยุโรป โดยนำเข้ามาทั้งชุด และนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อมาประกอบเป็นสินค้าสาเร็จรูปขึ้นเอง อยู่ประมาณ 5 ปี จนมามีโอกาสได้ไปชมงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีน และไต้หวัน จึงได้นำสินค้าทดจากงานดังกล่าวมาทดลองใช้งานอยู่ 3 ปี และจากการลองผิดลองถูก และทดลองสินค้าของทางจีน และไต้หวัน ควบคู่ไปกับสินค้าของอเมริกา และยุโรปนั้น ก็ทำให้ทราบถึงทราบถึงข้อดีข้อเสีย ของสินค้าแต่ละที่ แต่ที่สำคัญที่สุดที่เราคำนึงถึงก็คือ ความคุ้มค่าของลูกค้าที่จะได้รับ ซึ่งในช่วงที่ธุรกิจด้วยสินค้าจากอมเริกา และยุโรปนั้น สินค้าจะมีราคาที่สูงมากๆ ซึ่งลูกค้าในบ้านเรานั้นก็ยังไม่คุ้นเคยกับสินค้าประเภทนี้ อีกทั้งยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของสินค้า รวมไปถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพ เพราะเห็นว่าพัดลมไอน้ำนั้น มีไอน้ำพ่นออกมาจึงมีคำถามตาม มามากมาย “จะเป็นหวัดมั้ย” “จะเปียกมั้ย” ฯลฯ ซึ่งคำตอบทางด้านเทคนิคของเราเองก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของลูกค้าได้ทั้งหมด และจากการวิเคราะห์ทางด้านการตลาดนั้น ราคานั่นเองทำให้เกิดคำถามต่างๆมากมาย ด้วยราคาสินค้าในช่วงแรกๆที่ทาธุรกิจนั้น ชุดนึงราคาอยู่ประมาณ 80000 – 100000 บาท เลยทีเดียว จึงทำให้มีคำถามต่างๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ หรือการนำสินค้าไปเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศว่า “ราคาพัดลมไอน้ำแพงจัง แพงกว่าแอร์อีก” ซึ่งก็เป็นที่มาของทางเลือกใหม่ในการที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาเหมาะสม และจากการที่เรานำสินค้าจากจีน และไต้หวันมาทดลองใช้งานนั้น สรุปได้ว่า คุณภาพของสินค้า และความคุ้มค่าของราคานั้น ดีกว่าการที่นาเอาสินค้าจาก อเมริกา และยุโรปมาจำหน่าย จึงเป็นที่มาของการเริ่มขยายธุรกิจครั้งสำคัญของเราโดยการ เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนลจากัด ในปัจจุบัน และใช้ตราสินค้าว่า “SuperKool” มาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาทำธุรกิจพัดลมไอน้ำมากว่า 15 ปี และยังคงมีการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเพิ่มสินค้าในกลุ่มการทำความเย็นต่างๆ เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอีกด้วย

 

Vision

บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายพัดลมไอน้ำ และเครื่องทำลมเย็น รวมไปถึงอุปกรณ์ในการทำความเย็น ด้วยสินค้า และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้ตราสินค้า “SuperKool

 

Missions

สินค้า และบริการของ Super Kool ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

Standard