Mini Air Cooler

Description

ชื่อรุ่น : Mini Air – 50ec
แรงดันไฟฟ้า : USB: 5V
ปริมาณลม : 5 CFM
กำลังไฟ : 5 W
กระแสไฟฟ้า : 2.1 A
ขนาดเครื่อง : 15x16x16 cm
บรรจุน้ำได้สูงสุด : 375 มิลลิลิตร
น้ำหนักเครื่อง : 0.74 กิโลกรัม