พัดลมระบายอากาศ

Description

พัดลมระบายอากาศ Serie E
E = Economic (แบบกระจัง พร้อมตะแกรงหน้า – หลัง)

Model Motor Air volume(cmh) Dimension(mm.) Total /weight (kg.)
A=Wide B=long C=Thick Weight
AF-30E 1/2 HP 4P 13450-15600 950 950 348 25
3/4 HP 4P 13950-16250
AF-36E 1/2 HP 4P 16900-19800 1,080 1,080 348 36
3/4 HP 4P 18700-22300
AF-50E 1/2 HP 4P 29800-36600 1,367 1,367 370 58
3/4 HP 4P 34500-40850