พัดลมสามขา

Description

สินค้า ขนาดมอเตอร์ ปริมาณลม CFM
F1A ขนาด 24” 300 watt 3000
F2A ขนาด 20” 200 watt 2600
F3A ขนาด 18” 150 2200