พัดลมอุตสาหกรรมชนิดใบแดง

Description

รุ่น (model) ขนาดมอเตอร์ (HP) ปริมาณลม (cmm/cfm)
IF-12 1/8 HP.2 สาย 30/1065
IF-16 1/4 HP.2 สาย 113/4000
IF-18 1/4 HP.2 สาย 127/5000
IF-20 1/3 HP.2 สาย 141/5000
IF-24 1/2 HP.2 สาย 212/7500