พัดลมขาเดี่ยว

Description

พัดลมอุตสาหกรรม (พัดลมขาเดี่ยวเหล็กหล่อ) มีให้เลือก 3 ขนาด ได้แก่

สินค้า ขนาดมอเตอร์ ปริมาณลม CFM
F1B ขนาด 24” ขาเดี่ยวเหล็กหล่อ 300 watt 3000
F2Bขนาด 20” ขาเดี่ยวเหล็กหล่อ 200 watt 2600
F3Bขนาด 18” ขาเดี่ยวเหล็กหล่อ 150 watt 2200