รูปตัวอย่างพัดลมไอน้ำ แบบเดินระบบสายส่งน้ำแรงดันสูง

Description

รายการอุปกรณ์
1. ตู้คอนโทรล
2. ปั้มส่งน้ำแรงดันสูง
3. พัดลมไอน้ำชนิดแขวนผนัง
4. ข้อต่อสามทาง
5. หัวย้ำสายแรงดัน
6. สายไฟฟ้า
7. สายแรงดัน