พัดลมไอเย็น รุ่น CT22AC/WH (Clarte)

Description

พัดลมไอเย็น Indoor
 1. ปรับความเย็นได้ 3 ระดับ High,Medium and Low
 2. รูปแบบของลม (Mode) มี 3 รูปแบบ Normal , Natural และ Sleep
 3. สามารถปรับลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ใกล้เคียงให้ลดลงได้ประมาณ 2-5 องศา
 4. ช่องจ่ายลมออกบานเกร็ดแนวนอน ปรับขึ้นลงได้ด้วยมือ และบานเกร็ดแนวตั้งสามารถปรับส่ายอัตโนมัติ
 5. มีช่องแสดงระดับน้า ถังบรรจุน้ำ 7 ลิตร แบบกึ่งลิ้นชัก ง่ายต่อการทาความสะอาด
 6. ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรล และสามารถตั้งเวลาปิดการทางานล่วงหน้าสูงสุดนาน 7 ชั่วโมง 30 นาที
 7. มีแผ่นกรองอากาศสาหรับกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ด้วยประจุลบ (Ion)
 8. ตัวเครื่องทาจากพลาสติก ABS ให้ความสวยงาม ทนทาน
 9. ใช้หลักการ Evaporative cooling ให้น้าผ่านที่แผงแบบรังผึ้ง (Cooling Pad) ซึ่งไม่มีละอองน้าออกมา
 10. มีระบบลูกล้อสาหรับการเคลื่อนที่ของเครื่องที่สะดวก พร้อมระบบล็อคลูกล้อ
 11. มีระบบอุลตร้าโซนิค(ultrasonic) ไล่ยุง (ออฟชั่น)