พัดลมไอเย็น รุ่น CTA 10 AC (Clarte)

Description

พัดลมไอเย็น Outdoor

 1. ปรับความเย็นได้ 3 ระดับ High,Medium and Low
 2. รูปแบบของลม (Mode) มี 3 รูปแบบ Normal,Natural และ Sleep
 3. สามารถปรับลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ใกล้เคียงให้ลดลงได้ประมาณ 2-5 องศา
 4. ช่องจ่ายลมออก สามารถปรับส่ายอัตโนมัติได้ บานเกล็ดปรับ ซ้าย-ขวา และปรับด้วยมือบานเกล็ดปรับ ขึ้น-ลง
 5. ช่องจ่ายลมออก บานเกล็ดปรับส่าย ขึ้น-ลง แบ่งเป็น 2 ส่วน บน และ ล่าง
 6. ใบพัดแบบ 4 แฉก ขนาด 16 นิ้ว จึงมีลมที่แรง ทํางานที่เงียบ ความเร็วลม 13 m/s , ปริมาณลม 4,500 cu.m/s
 7. มีช่องแสดงระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ 50  ลิตร พร้อมระบบต่อน้ำเข้าแบบต่อเนื่อง ( มีชุดลูกลอยควบคุมเปิด-ปิด )
 8. ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรล และสามารถตั้งเวลาปิดการทํางานล่วงหน้าสูงสุดนาน 7 ชั่วโมง 30 นาที
 9. มีระบบตรวจสอบระดับน้ำ (Float Switches) หากมีน้ำไม่เพียงพอระบบ Cool จะหยุดการทํางานอัตโนมัติ
 10. มีแผ่นกรองอากาศสําหรับกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ด้วยประจุลบ (Ion) เพื่อจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเชื้อโรคบางชนิด เพื่อทำให้อากาศที่ส่งผ่านจากเครื่องบริสุทธิ์สดชื่น
 11. ตัวเครื่องทําจากพลาสติก ABS ให้ความสวยงาม ทนทาน
 12. ให้ความเย็นด้วยการให้น้ำไหลผ่านแผงรังผึ้ง (Cooling Pad) ทั้ง 3 ด้าน แต่ไม่มีละอองน้ำออกมาจากเครื่อง
 13. มีระบบลูกล้อสําหรับการเคลื่อนที่ของเครื่องที่สะดวก พร้อมระบบล็อคลูกล้อ
 14. ระบบความปลอดภัยด้วยเทอร์โมฟิวส์ที่ป้องกันการลัดวงจรของขดลวดมอเตอร์ และระบบรองลื่นแบบ Ball bearing
 15. มีระบบอุลตร้าโซนิค(ultrasonic) ไล่ยุง (ออฟชั่น)
 16. ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต กําลังไฟฟ้า 200  วัตต์ พร้อม มาตรฐาน มอก.934-2533