1. ปริมาณลม 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 2. ความกดอากาศ 300 ปาสคาล 3. พื้นที่ความเย็น 200-250 ตารางเมตร 4. กำลังไฟฟ้า 3,000 วัตต์ 5. แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ 380 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์ 6. ขนาดเครื่อง 130 x 130 x 180 เซนติเมตร 7. น้ำหนักเครื่อง/น้ำหนักขั้นต้น 90 กิโลกรัม 8. ปริมาณการใช้น้ำ 25-30 ลิตรต่อชั่วโมง 9. ความจุถังน้ำ 30 ลิตร 10. ชุดควบคุม รีโมทคอนโทรล 11. ความเร็ว หลายระดับพร้อมจอแสดงผล LCD 12. การหมุน ซ้าย-ขวาแบบอัตโนมัติ และขึ้น-ลงด้วยมือปรับ 13. […]

Read More