#ส่งมอบงาน…
สินค้าพัดลมอุตสาหกรรม 30 นิ้ว

(12/02/2018)

#ส่งมอบงาน…สำนักงานเขตดุสิต…
สินค้าพัดลมไอน้ำ SK-04 จำนวน 20 ตัว

(06/02/2018)

#ส่งมอบงาน…เทศบาลตำบล…

สินค้าพัดลมไอน้ำ SK-02 จำนวน 4 ตัว

(23/12/2017)

#ส่งมอบงาน…ส่งสินค้าไปประเทศกัมพูชา

พัดลมระบายอากาศ ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 3 ตัว

(23/12/2017)

#งานเช่า…ลานเบียร์ ซีคอนสแควร์

(24/11/2017)